odśnieżanieOdśnieżanie chodników, parkingów oraz dróg wewnętrznych leży w gestii właściciela/zarządcy nieruchomości. Odpowiadając na potrzeby osób prywatnych, zarządców nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych oraz przedsiębiorców oferujemy usługi odśnieżania.

Odśnieżamy:

  • parkingi,
  • osiedla mieszkaniowe,
  • drogi wewnętrzne,
  • posesje prywatne.

Współpracujemy w tym zakresie z Klientami zgłaszającym potrzebę stałej obsługi nieruchomości, jak również pomocy doraźnej. Usługi odśnieżania realizujemy w taki sposób, aby zgromadzony podczas oczyszczania parceli śnieg nie stanowił zagrożenia dla ludzi, samochodów i nieruchomości. Dbamy o to, żeby w razie nagłej odwilży topniejący śnieg nie przyczynił się do lokalnych podtopień i nie wpływał negatywnie na funkcjonalność odśnieżonego obiektu.

Kompleksowa obsługa

To, co nas wyróżnia to kompleksowość działania. Oferując odśnieżanie zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę nieruchomości w sezonie zimowym. Odśnieżamy, zabezpieczamy przed gołoledzią, w przemyślanych sposób utylizujemy śnieg zebrany z posesji.

Pracujemy w trybie dwudziestoczterogodzinnym, zapewniając przejezdność dróg wewnętrznych, bezpieczeństwo parkowania oraz komfort użytkowania dróg pieszych w ramach obsługiwanych nieruchomości. W przypadku usług świadczonych w trybie pomocy doraźnej zapewniamy krótki czas reakcji oraz sprawne działanie.

Odśnieżanie – Warszawa, Konstancin Jeziorna i okolica

Odśnieżanie to usługa, którą kierujemy do osób prywatnych, zarządców nieruchomości mieszalnych oraz klientów biznesowych. Bazując na profesjonalnym parku maszyn, w ramach którego korzystamy z wysokowydajnych wielofunkcyjnych ładowarek Avant z funkcją pługa, możemy zaoferować wysoką jakość usług, przy jednoczesnej szybkiej realizacji powierzonych zadań.

Klientów zainteresowanych stałą obsługą nieruchomości lub pomocą doraźną w zakresie odśnieżania parkingów, osiedli mieszkaniowych lub posesji prywatnych zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy spersonalizowaną ofertę wraz z kosztorysem usług. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą trawy z rolki oraz innych usług ogrodniczych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Odpowiemy na wszystkie pytania